شناسایی ارز عملکردی محیط اقتصادی واحد تجاری
اندازه گیری کلیه عناصر صورت های مالی به ارز عملکردی
در صورت متفاوت بودن ، استفاده از نرخ ارز فعلی برای ترجمه از واحد پول به ارز گزارشگر
تشخیص تأثیر اقتصادی تغییرات نرخ ارز بر یک سرمایه گذاری خالص از تأثیر چنین تغییراتی در دارایی ها و بدهی های فردی که قابل دریافت یا پرداخت به ارزهای غیر از ارز کاربردی است
تعدیل ترجمه نتیجه ذاتی روند ترجمه صورتهای مالی یک نهاد خارجی از ارز کاربردی به دلار آمریکا است. تعدیل ترجمه در تعیین درآمد خالص برای دوره گنجانده نشده است اما در یک جزء جداگانه از سهام تلفیقی تا زمان فروش یا تا زمانی که نقدینگی کامل یا اساساً کامل از سرمایه گذاری خالص در واحد خارجی صورت گیرد ، افشا و انباشته می شود.

سود و ضرر معامله نتیجه اثر تغییر نرخ ارز بر معاملات مبادله شده در ارزهای غیر از ارز کاربردی است (برای مثال ، یک شرکت آمریکایی ممکن است فرانک سوئیس را وام دهد یا یک شرکت فرعی فرانسه ممکن است بدهی قابل قبول را به ارزش آن در یک کرونر از مشتری دانمارکی داشته باشد. ) سود و زیان حاصل از آن معاملات ارزی به طور کلی در تعیین درآمد خالص برای دوره ای تغییر می کند که نرخ ارز تغییر می کند مگر اینکه معامله از تعهد ارزی یا سرمایه گذاری خالص در یک نهاد خارجی محافظت کند. معاملات درون شرکتی با ماهیت سرمایه گذاری بلند مدت بخشی از سرمایه گذاری خالص والدین محسوب می شوند و از این رو سود و زیان ایجاد نمی کنند.
http://tinyurl.com/yaeyhj7p
https://rebrand.ly/2mfax51
https://bit.ly/3bGFGx8
https://is.gd/Qfilgs
https://v.ht/HStl
https://u.nu/-uf7l
https://clck.ru/NAJ6Z
https://cutt.ly/gyay2DM
https://shrtco.de/BfxBX
منبع : http://ulvis.net/opBc