کتاب خواندن ماهانه ویژه ناشران انقلاب اسلامی دانلود کتاب تاریخی شماره 44 و 45 مجله 120 صفحه ای شیرازه کتاب را با ویراستاری محمدمهدی شیخ سراف و مهدی سلیمانی منتشر می کند.

مهدی سلیمانی در مقاله ای با عنوان “فرهنگ در انتظار احیا” از مجلس یازدهم و کمیته فرهنگ از دوره جدید مجلس استقبال کرد و نکاتی را که باید در حوزه قانونگذاری مورد توجه قرار گیرد ، بیان کرد.

دانلود کتابهای تاریخی بدون سانسور

در بخش خانواده انتشارات ، دانلود کتابهای تاریخی بدون سانسور انتشارات Qadrolite معرفی می شود و دانلود کتاب تاریخی دانلود کتابهای تاریخی بدون سانسور علاوه بر انتشار مهمترین اخبار و رویدادهای حوزه کتاب در دو ماه گذشته ، مقاله ای در مورد نمایشگاه بین المللی فرانکفورت نیز تهیه و منتشر شده است.

دانلود کتاب تاریخی ممنوعه

در ویژه نامه این شماره دانلود کتاب تاریخی، دانلود کتاب تاریخی ممنوعه شیرازه کتاب به تولید در اکوسیستم انتشارات حرفه ای رفت و با سید حسین شهرستانی ، ابراهیم شمشیری ، مجتبی شاهمرادی ، سعید مکرمی دانلود کتاب تاریخی ممنوعه و محمد حقی گفتگو کرد. در این بخش ، متن میزگرد “تولید کتاب در اکوسیستم حرفه ای انتشارات” با حضور میکلا بنیچی ، نماینده بنیچی و آژانس ادبیات سوریه در رم ، ماریام روناخ گایم ، دانلود کتاب تاریخی ممنوعه معاون انتشارات در فرمانش ، علی عرب زاده ، مدیر حقوق خارجه آژانس ادبی دایر مینا و سید احمد موسوی اثر شیرا اهزه موسوی تدوین و منتشر شده است.

دانلود رایگان کتابهای نایاب pdf

در قسمت “طعم کتاب” علاوه بر دانلود رایگان کتابهای نایاب pdf سری پنجم “نکات نوشتاری” نوشته خانم فاطمه سلیمانی ازنداریانی ، همچنین نگاهی به کتاب “من تقی زاده هستم” ، “نقطه سیاه عربی” و “روایت معتبر” است. از سینما رکس “E. در این بخش ، ناشران و ذینفعان دانلود کتاب تاریخی چهار کتاب برای ترجمه در مورد دانلود رایگان کتابهای نایاب pdf فلسطین ارائه می دهند.

دانلود کتاب تاریخی ایران

در این شماره ، نویسندگان “کافه شیرازه” به دو موضوع دانلود کتاب تاریخی روز خبرنگار و کرونا پرداختند که در آن خبرنگاران کتاب تجربیات خود را در این زمینه دانلود کتاب تاریخی ایران به اشتراک می گذارند و کارشناسان کتاب نیز اثرات دانلود کتاب تاریخی ایران ویروس کرونا را بر صنعت نشر در کشور بررسی کردند.

برای تهیه نسخه فیزیکی دانلود کتاب تاریخی ایران این مجله می توانید از نرم افزار کتابابیکا (قسمت کتاب روبیکا) استفاده کرده و نسخه الکترونیکی آن را از طریق طاقچه تهیه کنید.

سایت