اتاق اصناف tagged posts

ضرر تعطیلی واحد‌های صنفی ماهانه ۲۶ هزار میلیارد تومان است

[ad_1]

هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران، اعلام کرد: «خسارت ماهانه تعطیلات ناشی از کرونا برای واحد‌های صنفی بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است.»

فقیهی، روز جمعه ۱۶ خرداد گفت: «حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در بخش‌های غیرمشمول و حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در بخش‌های مشمول دریافت تسهیلات شاغل هستند.»

او ادامه داد: «۵۷ گروه از اصناف برای اینکه مشمول دریافت تسهیلات و حمایت‌های دولتی شوند، از سوی اتاق اصناف شناسایی شده بود...

Read More