دانه های روغنی tagged posts

واردات روغن کشور در اختیار ۵ نفر است

[ad_1]

مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: انحصار واردات روغن در دستان ۵ نفر در کشور است که در ۴۰ سال گذشته اجازه افزایش ضریب اتکایی روغن را در کشور نداده اند.

مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که انحصار واردات دانه های روغنی در کشور در دستان 4 یا 5 نفر است که در طی 40 سال گذشته اجازه افزایش ضریب خود اتکایی روغن را در کشور نداده اند.

ایران بیش از 90 درصد برای تامین روغن مورد نیاز داخلی وابسته به واردات است به طوری که سرپرست سابق وزارت جهاد کشاورزی در دوران مسئولیتش در گفت...

Read More