پلیس آمریکا tagged posts

عکس/ رفتار پلیس‌های شیک پوش آمریکا

[ad_1]

عکس/ رفتار پلیس‌های شیک پوش آمریکا

[ad_2]

Source link

Read More

عکس/ پلیس همسو با مردم در تظاهرات آمریکایی‌ها

[ad_1]

عده‌ای از پلیس‌های آمریکا هم به جمع تظاهر کنندگان و معترضین علیه نژادپرستی و دولت ترامپ پیوستند

[ad_2]

Source link

Read More