کشورهای جهان tagged posts

سقوط اقتصاد جهان

[ad_1]

موسسه بین المللی رتبه بندی اعتبار مالی فیچ (Fitch) در گزارشی تحت عنوان ‘’ چشم انداز وضعیت اقتصادی در جهان ‘’ به بررسی وضعیت اقتصادی جهان پرداخت و آخرین پیش بینی‌های خود در خصوص وضعیت اقتصادی کشور‌های مختلف را مورد بازنگری قرار داد. این موسسه رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی را ۴.۶ – درصد پیش بینی کرد و این در حالیست که قبلا پیش بینی رشد اقتصادی جهان را ۳.۹ – درصد اعلام کرده بود.

موسسه بین المللی رتبه بندی اعتبار مالی فیچ  رشد اقتصادی ترکیه در سال 2020 میلادی را از 2 – در...

Read More